Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Vulvo-vaginala flytningar och klåda

 

 

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Okomplicerade vulvovaginala flytningar och klåda sköts  i första hand av allmänläkare. Kontakt med gynekolog vid tveksamhet kring bedömning eller behandling.

Diagnostik och utredning

Atrofisk kolpit

Symtom

Illaluktande flytning, torrhetskänsla, sveda, irritation, postmenopausalt eller under amning.

Diagnos

Tunna, sköra slemhinnor, petekier, gul flytning. Wet smear (avsaknad av lactobaciller och dominans av parabasalceller).

Behandling

I första hand används lokalbehandling, som finns i form av vagitorier/vaginalkräm (Ovesterin), vaginalring (Oestring) eller  vaginaltabletter (Vagifem). Om lokalbehandling av någon orsak inte är möjlig kan peroralbehandling ges med oestriol där 1 mg är standarddosering.Peroral  östriolbehandling utan gestagentillägg kan ge blödningar. Signifikant cancerrisk föreligger efter fem års behandling.

Riktlinjer från Läkemedelskommitten angående receptfria läkemedel.

Bakteriell vaginos

Symtom

Hos kvinnor med illaluktande flytningar (framför allt efter samlag på grund av pH-förhöjning), sveda och klåda samt eventuellt dyspareuni.

Män kan ha övergående utslag på penis.

Diagnos

Följande diagnoskriterier ska vara uppfyllda för att klinisk diagnos ska ställas:

  • gråvit, homogen flytning
  • pH > 4,5 (pH < 4,5 utesluter i princip diagnosen)
  • clue cells i direktutstryk på vaginalsekret
  • positiv snifftest
  • avsaknad av laktobaciller i wet smear

Behandling

Vaginaltablett Dekvalinium (Donaxyl ) 10 mg till natten i 6 dagar (Rek 1).

I andra hand vagitorier klindamycin (Dalacin) till natten i 3 dagar alternativt metronidazol vaginalgel (Zidoval) till natten i 5 dagar.

I tredje hand tablett metronidazol 400 mg x 2 dagligen i 7 dagar eller tablett metronidazol 2 g x 1 dag 1 sedan 2 g x 1 dag 3.

Gravida: Dekvalinium (Donaxyl ) eller vaginalgel klindamycin 5 g x 1 till natten i 7 dagar.

Vid samtidig klamydia är doxycyklinbehandling oftast tillräcklig.

Candidavulvovaginit

Symtom

Hos kvinnor klåda, sveda, rodnad och irritation (ibland med eksem) i underlivet. Varierande form av flytning ofta vitaktig, grynig ("Keso-liknande") och flockig.

Hos män övergående utslag postcoitalt, som inte kräver behandling.

Diagnos

Klinisk diagnos - direktutstryk med kaliumhydroxid.

Vid recidiverande candidainfektioner: uteslut diabetes mellitus och överväg odling för typning och resistensbestämning.

Behandling

I första hand vagitorier ekonazol 150 mg som engångsdos. Först efter minst 2 recidiv ges kapslar flukonazol ( Diflucan) 150 mg som engångsdos. Vid ekseminslag: kräm hydrokortison-mikonazol som ska påsmörjas 2 gånger dagligen i 7 - 10 dagar.
Gravida: lokalbehandling med ekonazol enligt ovan.

Riktlinjer från Läkemedelskommitten angående receptfria läkemedel.

Övriga, se STI

Fastställt: 2011-09-02

Reviderad: 2018-06-13

Giltigt till och med: 2020-06-13

Fastställt av: Medicinsk programgrupp: primärvård, kvinnosjukvård.

Ansvarig grupp: Kvinnohälsa

Granskat av grupp: Kvinnohälsa

Kontaktperson för innehåll:

Annegret Sauer, Verksamhetschef, Smålandsstenars vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Annegret Sauer, Verksamhetschef, Smålandsstenars vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Uppdaterad: 2018-09-07
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv