Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

UVI under graviditet - bakgrund 

Urinvägsinfektion är en vanlig komplikation under graviditet. Fysiologiskt ökar GFR med 50%, vilket sänker kreatinin. Progestron har en deleffekt i dilation/stas som sker framför allt på höger sida, för övrigt där uretären kläms mellan a iliaca communis, bäckenet och uterus.

Man skiljer mellan ABU, cystit och pyelonefrit.

Etiologi

I 80-90% E-koli. Enterokocker, Stafyloccocus saprofyticus, streptokocker är andra vanliga patogener. Proteus och Klebsiella är sekundärpatogener och förekommer vid anomalier av urinvägarna samt vid pyelonefrit.

GBS (grupp B streptokocker) patogeniciet för urinvägarna är oklar.

Mer information

Detta är en fördjupning till UVI under graviditet

Uppdaterad: 2018-05-23
Annegret Sauer, Smålandsstenars vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv