Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Bakgrund, Etiologi, ABU

Bakgrund

Urinvägsinfektion är en vanlig komplikation under graviditet. Fysiologiskt ökar GFR med 50 %, vilket sänker kreatinin. Progestron har en deleffekt i dilation/stas som sker framför allt på höger sida, för övrigt där uretären kläms mellan a iliaca communis, bäckenet och uterus.

Man skiljer mellan ABU, cystit och pyelonefrit.

Etiologi

I 80-90 % E-koli. Enterokocker, Stafyloccocus saprofyticus, streptokocker är andra vanliga patogener. Proteus och Klebsiella är sekundärpatogener och förekommer vid anomalier av urinvägarna samt vid pyelonefrit.

GBS (grupp B streptokocker) patogeniciet för urinvägarna är oklar.

ABU

Asymtomatisk bakterieuri ABU, defineras som 100 000 bakt/ml urin och förekommer i en frekvens på 2-8 % hos gravida vilket är en dubblering jämfört med icke gravida.

Behandling av ABU minskar risken för högre UVI under senare graviditet med 70 % och risken för prematur förlossning. 

Studier har visat att obehandlad ABU leder till pyelonefrit i 25-30 % av fallen. Därför har screeningsprogram utvecklats under första trimestern (v 9-16) med u-sticka.

Hos gravida i riskgrupper görs screening direkt med odling. Bland riskgrupper räknas:

  • Anamnes på upprepade UVI (> 3 UVI sista året eller > 2 behandlingskrävande UVI under sista halvåret)
  • Diabetes mellitus eller gestationsdiabetes
  • Njursjukdom
  • Autoimmun sjukdom

Mer information

Detta är en fördjupning till UVI under graviditet

Uppdaterad: 2019-04-24
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv