Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Hälsokurvan

Hälsokurvan har tagits fram på Primärvårdens FoU-enhet och erbjuds i vårt län både i primär- och sekundärpreventivt syfte till:

  • Förstagångsföräldrar på BVC när barnet fyllt ett år
  • Alla invånare det är de fyller 40, 50 och 60 år
  • Patienter med diabetes, högt blodtryck eller övervikt/fetma
  • Patienter som haft hjärtinfarkt eller stroke
  • Patienter som varit sjukskrivna länge

Dokumentation i COSMIC

Dokumentation av Hälsokurvan i COSMIC görs i "Journaltabell" > "Hälsokurvan".

Bildspel: Så här dokumenteras Hälsokurvan i Cosmic (PowerPoint, nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-05-23
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion