Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Stöd för motiverande samtal kring ohälsosamma matvanor

Till patient med osunda matvanor som är motiverad till förändring ges kort stöd för förändring. Utgå från vad patienten själv tror är lättast att ändra. Du kan få en uppfattning om patientens förändringsbenägenhet genom de motivationsskalor, som finns i livsstilsformuläret. Matförändringar tar ofta tid. Ändra en sak i sänder i lugn och ro. Låt patienten "provsmaka". Råd om goda matvanor, som ges inom hälso- och sjukvården leder till förbättrade matvanor.

De matvanor som rekommenderas är desamma för att må bra och bevara god hälsa som för att förebygga och behandla de stora folksjukdomarna.

Utgå gärna från Livsmedelsverkets fem råd om att äta hälsosamt:

  • Ät mycket frukt och grönt, gärna 500 gram om dagen. Det motsvarar till exempel tre frukter och två rejäla nävar grönsaker.
  • Välj i första hand fullkorn när du äter bröd, flingor, gryn, pasta och ris.
  • Välj gärna nyckelhålsmärkta livsmedel.
  • Ät fisk ofta, gärna tre gånger i veckan.
  • Använd gärna flytande margarin eller olja i matlagningen.

Utöver detta kan det vara av värde att:

  • Begränsa intaget av kakor, kex, tårta, bakelser och annat kaffebröd till högst en gång i veckan.
  • Begränsa konsumtionen av godis, saft, glass, choklad, snacks, juice, läsk och saft till högst en gång i veckan.

Kort motiverande samtal

Som utgångspunkt för samtalet kan du använda motivationsskalan 0-10 (nedan). Varje intervall anger lämpligt fokus för samtalet.

Motivationsskala

Hur intresserad är du av att ändra dina matvanor på en skala från 0 till 10?

Inte beredd

Intervall 0-3

Motivationsskala, intervall 0-3

Samtalsfokus:

Väcka intresset. Varför ändra matvanor?

Den som befinner sig här på skalan är inte beredd och kan inte se några direkta vinster med att ändra matvanor. Förklara sambandet mellan maten och den eventuella sjukdom patienten har.

Du kan fråga:
Vad känner du till om mat och hälsa ... får jag berätta? Alternativt: Vad skulle kunna få dig att fundera på att ändra matvanor?

Osäker

Intervall 4-7

Motovationsskala, intervall 4-7

Samtalsfokus:

Hitta lösningar på det som känns svårt.

Den som sätter sitt kryss här på skalan är osäker och känner antagligen oro för vissa typiska saker som har samband med ändrade matvanor. Hjälp till att hitta lösningar på det som känns svårt.

Du kan fråga:

Vad ser du för fördelar med att fortsätta att äta som tidigare? Finns det någonting du skulle kunna vinna på att ändra på något? Vad ser du för svårigheter med att ändra matvanor? Finns det något som kan underlätta ... ?

För den som inte är beredd eller är osäker kanske ett informativt motivationshöjande verktyg (se nedan) kan stärka patientens motivation:

Beredd

Intervall 8-10

Motivationsskala, intervall 8-10

Samtalsfokus:

Hur gör man för att komma i gång?

Den som sätter krysset här är beredd att komma i gång ganska snart. Försök få patienten att sätta ett datum för när han eller hon kan komma i gång. Ta en sak i sänder och försök komma överens om vilken förändring, som ska komma först och när det kan ske.

Du kan fråga:

När kan du komma i gång? Skulle du vara beredd att sätta ett datum nu? Vad kan du göra närmaste veckan? Vad vill du börja med? Det är viktigt att patienten själv är den som bestämmer. Rådgivning baserad på teoribaserade metoder kan eventuellt förstärka effekten av rådgivning. För den som bestämt sig för att ändra sina matvanor kan foldern "Matfrisk - Jag har bestämt mig!" vara till hjälp för att stegvis förbättra sina matvanor.

Att sätta mål

Genom att patienten sätter mål i form av mål och slutmål ökar chanserna att lyckas. När det gäller matvanor är särskilt viktigt att göra förändringar stegvis eftersom det i allmänhet inte handlar om att ändra en vana utan flera olika vanor. Det kan dels handla om att det är fler olika livsmedelsval, som ska förändras, men det kan även handla om att ändra måltidsordning och portionsstorlekar. I foldern "Matfrisk - Jag har bestämt mig!" får patienten hjälp att steg för steg genomföra sina förändringar.

Mer information

Detta är en fördjupning till Ohälsosamma matvanor

Uppdaterad: 2019-02-19
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion