Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Behandling av stress

Behandling av stress

 

Steg

Nivå 1 - Stressreaktion

Nivå 2 - Maladaptiv stressreaktion

Nivå 3 - Utmattningssyndrom

 1 Ge livsstilsråd. Våga ställa frågorna genom att dela ut:
 • Hälsoremiss
 • Fysisk aktivitet på recept
 • Broschyrer
 • Självhjälpsråd på internet
  www.vardguiden.se (nytt fönster)
 • Stresshantering
 • Skapa balans mellan aktivitet och vila
Ge livsstilsråd. Våga ställa frågorna genom att dela ut:
 • Hälsoremiss
 • Fysisk aktivitet på recept
 • Broschyrer
 • Självhjälpsråd på internet
  http://www.1177.se/
 • Stresshantering
 • Skapa balans mellan aktivitet och vila
Ofta initial sjukskrivning 2-4 veckor. Hjälp patienten att modifiera sin livsföring, t.ex. genom att:
 • Minska stressen
 • Inta regelbundna måltider
 • Gå dagliga promenader
 • Skapa balans mellan vila och aktivitet
 • Ev. medicinera
2 Eventuell kontakt med:
 • Psykolog
 • Kurator
 • Sjuksköterska
 • Arbetsterapeut

Andra hjälpkanaler:

 • Familjeterapi
 • Kyrkan
 • Frivilligorganisation
Ordinera samtal med:
 • Psykolog
 • Kurator
 • Sjuksköterska
 • Arbetsterapeut
 • Sjukgymnast

Den psykologiska behandlingen kan kombineras med:

 • Kroppskännedom
 • An- och avslappning
 • Qigong
 • Tai-chi
 • Mindfulnessbaserad stressreduktion (ev. i grupp)
Ordinera samtalsbehandling med (anpassa efter patientens status):
 • Psykolog eller psykoterapeut
 • Arbetsterapeut

Behandlingen kan kombineras med:

 • Vardagsrevidering
 • Kroppskännedom
 • An- och avslappning
 • Qigong
 • Tai-chi
 • Mindfulnessbaserad stressreduktion (ev. i grupp)
3 - Psykologisk fokuserande behandling i grupp. Psykologisk fokuserande behandling i grupp.

Eventuellt medicinsk behandling som komplement.

4 - Uppföljning inom 1 månad. Uppföljnining inom 7-10 dagar.
5 - Eventuellt sjukskrivning (deltid). Sjukskrivning 2-4 veckor, sedan görs ny bedömning.
6   Tidig kontakt med Försäkringskassan och ev. med arbetsgivare. Kontakt med Försäkringskassan och ev. med arbetsgivare (när patienten är redo) och gradvis återgång till arbetet.

 

 

Mer information

Detta är en fördjupning till Levnadsvanor - Stress

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv