Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Sexuell hälsa, Resurspersoner

Veronica Gustavsson
ordf. för STI-gruppen
STD-mottagningen, Länssjukhuset Ryhov
Region Jönköpings län

(036-3)2 21 35

Peter Iveroth
smittskyddsläkare
Smittskydd vårdhygien
Region Jönköpings län

036-32 23 34

Elin Ståhl Johansson
folkhälsoplanerare med länsansvar för sexuell hälsa
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län

0382-466 03

Samordningsbarnmorskor:

Birgitta Nystedt
Kvinnohälsovården Värnamo
Region Jönköpings län
 
0371-58 41 31

Heléne Thorstensson
Kvinnohälsovården Jönköping
Region Jönköping

036-32 52 79

Maria Tyrgren
Kvinnohälsovården Höglandet
Region Jönköpings län

0381-3 50 21

Mer information

Detta är en fördjupning till Levnadsvanor - Sexuell hälsa

Uppdaterad: 2018-05-23
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion