Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Hälsokurvan

Hälsokurvan är ett hjälpmedel vid samtal om levnadsvanor och hälsa. Den ger en samlad bild av patientens levnadsvanor (fysisk aktivitet, matvanor, alkohol, tobak), livssituation, psykisk hälsa, ärftlighet och biologiska riskmarkörer (BMI, midjastusskvot, blodtryck och kolesterol). Hälsokurvan har tagits fram på Primärvårdens FoU-enhet och erbjuds i vårt län både i primär- och sekundärpreventivt syfte till:

  • Förstagångsföräldrar på BVC när barnet fyllt ett år
  • Alla invånare det år de fyller 40, 50, 60 och 70 år.
  • Patienter med diabetes, högt blodtryck eller övervikt/fetma
  • Patienter som har haft hjärtinfarkt eller stroke
  • Patienter som varit sjukskrivna länge

Anvisningar för hälsosamtal för 40-, 50-, 60- och 70-åringar samt förstagångsföräldrar (särskild behörighet, nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-09-18
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv