Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Onkologi och standardiserade vårdförlopp (SVF)

Observera att samtliga förlopp nedan gäller vuxna över 18 år.

Cancerdiagnoser med standardiserade vårdförlopp

Övriga cancerdiagnoser

Uppdaterad: 2021-03-18
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv