Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Onkologi och standardiserade vårdförlopp (SVF)

Cancerdiagnoser med standardiserade vårdförlopp

Övriga cancerdiagnoser

Uppdaterad: 2020-12-18
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv