Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Akut onkologi

Innehåll på sidan:

Diagnostik och utredning

Symtomöversikt

Observera att många äldre även har andra sjukdomar som kan ha likartade symtom som ska handläggs/behandlas på annat sätt. Differentialdiagnoser skrivna med kursiv stil i tabellen omfattas inte av vårdprogrammet.

Symtom och fynd Kapitel 
Andningspåverkan Anemi
Luftvägsobstruktion
Lungemboli
Perikardvätska
Pleuravätska
Vena cava superior-syndrom
Neutropen feber
Strålpneumonit
Immunrelaterade biverkningar vid behandling med checkpointhämmare
Bensvaghet Ryggmärgskompression
Hjärnmetastaser/hjärntumörer
Hyperkalcemi
Blåaktig missfärgning i ansiktet Vena cava superior-syndrom
Blödning, t.ex. näsblod, blodig hosta, blodig kräkning, gynekologisk blödning eller blod i urinen eller avföringen Blödning
Lungemboli
Kolit
Bröstsmärta Lungemboli
Perikardvätska
Pleuravätska
Perforation av magtarmkanalen
Buksmärta Perforation av magtarmkanalen
Tarmobstruktion
Kolit
Tumörnekros
Tumörblödning
Buksvullnad Tarmobstruktion
Ascites
Dehydrering Hyperkalcemi
Kolit
Tarmobstruktion
Depressivitet Hyperkalcemi
Diarré Kolit
   
Feber Neutropen feber/sepsis
Kolit
Trombos/lungemboli
Perforation av magtarmkanalen
Tumörfeber
Annan infektion ex pneumoni
Halsvenstas Perikardvätska
Vena cava superior-syndrom
Hjärtklappning Anemi
Luftvägsobstruktion
Trombos/Lungemboli
Pleuravätska
Perikardvätska
Hosta Perikardvätska
Pleuravätska
Lungemboli
Luftvägsobstruktion
Vena cava superior-syndrom
Huvudvärk Hjärnmetastaser/hjärntumörer
Vena cava superior-syndrom
Hypotension Blödning
Neutropen feber/sepsis
Perikardvätska
Hypotermi Neutropen feber/sepsis
Illamående/      kräkning Hjärnmetastaser/hjärntumörer
Tarmobstruktion
Blödning (GI-blödning)
Kolit
Ulkus (mag- eller tarmsår)
Kognitiv påverkan Hjärnmetastaser/hjärntumörer
Hyperkalcemi
Leverencefalopati (leversvikt)
Kramp/epilepsi Tumörlyssyndrom
Hjärnmetastaser/hjärntumörer
Neurologiska fokala bortfall Hjärnmetastaser/hjärntumörer 
Ryggmärgskompression
Meningeal carcinomatos
Njurpåverkan Hyperkalcemi
Tumörlyssyndrom
Hepatorenalt syndrom
Personlighet-sförändring Hjärnmetastaser/hjärntumörer
Hyperkalcemi
Leverencefalopati (leversvikt)
Ryggsmärta Ryggmärgskompression
   
Sfinkterpåverkan (analsfinkter) Ryggmärgskompression
Skelettsmärta Frakturrisk/patologisk fraktur
Ryggmärgskompression
Sväljsvårigheter Luftvägsobstruktion
Vena cava superior-syndrom
Trötthet Anemi
Hyperkalcemi
Hjärnmetastaser/hjärntumörer
Leverencefalopati (leversvikt)
Urinblåsepåverkan Ryggmärgskompression
Yrsel Anemi
Vena cava superior-syndrom
Hjärnmetastaser/hjärntumörer
Ödem, extremiteter Trombos
Perikardvätska
Vena cava superior-syndrom (svullnad i armar)
Hypoalbuminemi

 

Bokstavsordning

Anemi
Annan infektion ex pneumoni
Ascites
Blödning
Blödning (GI-blödning)
Frakturrisk/patologisk fraktur
Hepatorenalt syndrom
Hjärnmetastaser/hjärntumörer
Hyperkalcemi
Hypoalbuminemi
Immunrelaterade biverkningar vid behandling med checkpointhämmare
Kolit
Leverencefalopati (leversvikt)
Luftvägsobstruktion
Lungemboli
Meningeal carcinomatos
Neutropen feber
Neutropen feber/sepsis
Perforation av magtarmkanalen
Perikardvätska
Pleuravätska
Ryggmärgskompression
Strålpneumonit
Tarmobstruktion
Trombos
Trombos/lungemboli
Tumörblödning
Tumörfeber
Tumörlyssyndrom
Tumörnekros
Ulkus (mag- eller tarmsår)
Vena cava superior-syndrom
Vena cava superior-syndrom (svullnad i armar)

 

Fastställt: 2019-02-06

Reviderad: 2019-02-06

Giltigt till och med: 2021-02-06

Fastställt av: Faktagrupp onkologi

Ansvarig grupp: Onkologi

Granskat av grupp: Onkologi

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2019-02-06
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv