Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Luftvägsobstruktion

Bakgrund

Obstruktiva besvär i övre och nedre luftvägarna förekommer framför allt vid lymfom, huvud- och halstumörer, lungcancer och sköldkörtelcancer samt vid metastasering i luftvägarna av t.ex. njurcancer. Aggressiva lymfom och metastaserande testikelcancer kan utveckla symtom relativt snabbt.

Symtom

  • Andnöd med hög andningsfrekvens. 

  • Takykardi.

  • Smärta

  • Obstruktiva andningsljud, men ofta även stridor. 

  • Nedsatta andningsljud vid avstängning av bronker.

Inledande handläggning

  • Anamnes och status med noggrann inspektion av övre luftvägar. 

  • Kortison, betametason 8 mg x 2 i akutskedet. 

  • DT hals-thorax. 

  • Snabb kontakt med onkolog, ÖNH-specialist eller lungspecialist.

Översikt fortsatt handläggning

Snabb onkologisk handläggning med cytostatika och/eller strålning, beroende på underliggande malignitet och patientens tillstånd. Vid högt andningshinder kan trakeostomi eller stentning bli aktuell. 

Mer information

Detta är en fördjupningssida till Akut onkologi.

Uppdaterad: 2019-04-10
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv