Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Bedömningsteam utredning

Patient med ländryggsmärta där remiss till ortoped kan vara aktuell, ska vara bedömd av multidisciplinärt team bestående av läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut.

Målet är att rätt patient ska remitteras och att patient som remitteras ska vara väl utredd och förberedd och behandlad konservativt innan man överväger kirurgi.

Oswestry score (pdf, nytt fönster)

Beräkning av ODI – OSWESTRY
10 frågor om hur patienten fungerar socialt. Index räknas ut som en procentsats. Varje fråga poängsätts med 0 – 5 poäng, och maxpoängen blir då 50. Är poängen lika med 50, så blir index 100 (d v s 100 %). Blir poängen 14, så är index lika med 14/50 =0,28 (d v s 28 %). En obesvarad fråga ger 0 poäng. Det krävs att minst 8 frågor är besvarade.
Omvandlingsinstrument EQ-5D (Excel, nytt fönster)

Sammanställning av bedömningsunderlag inför nybesök till ortopedspecialist på grund av ryggbesvär (pdf, nytt fönster)

Sjukgymnastiska riktlinjer

Dessa patienter bör handhas av sjukgymnast med OMT steg 1-utbildning eller motsvarande. Detta motsätter inte att respektive sjukgymnast även utför den statustagning han/hon är van vid.

Anamnes och ryggstatus

Funktionsbedömning
Om möjligt utför TIPPA inklusive submaximalt konditionstest på ergometercykel enligt Åstrand.
Tippa, Test Instrument for Profile of Physical Ability (nytt fönster)

Arbetsterapeutiska riktlinjer

Mer information

Detta är en fördjupning till Ländryggsmärta

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv