Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Radiologisk utredning

Nociceptiv smärta

  • <20 år och >55 år - (vid nytillkomna besvär) beställ slätröntgen efter 1-2 veckor.
  • 20-55 år - beställ slätröntgen efter 6-8 veckor framför allt för att utesluta malignitetsmisstanke, komplettera med scint och MR vid behov.

Neurogen smärta

  • Efter 6-8 veckor och utebliven förbättring efter fysioterapi, analgetica och avlastning kan ofta finnas skäl att beställa MR om smärtans intensitet inte motiverat akut remiss till ortopedklinik.
  • Överväg MR-undersökning om misstanke på tumör/infektion/cauda equina.

 

Mer information

Detta är en fördjupning till Ländryggsmärta

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv