Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Arbetsterapeutiska riktlinjer - bedömningsteam ländryggsmärta

Patient med ländryggsmärta där remiss till ortoped kan vara aktuell, ska vara bedömd av multidisciplinärt team bestående av läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut.

Målet är att rätt patient ska remitteras och att patient som remitteras ska vara väl utredd och förberedd och behandlad konservativt innan man överväger kirurgi.

Uppföljning

  • Samtal kring vardagsergonomi utifrån patientens aktivitetsförmåga. Ge förslag på förbättringar och anpassningar. Utprovning av tekniska hjälpmedel kan bli aktuellt.
  • Telefonuppföljning eller mottagningsbesök efter behov.

Remissvar

Målet är att distriktsläkare skall få remissvar inom två veckor.
Remissvaret ska innehålla en sammanfattning av patientens aktivitetsförmåga och hjälpmedelsbehov, grundat på de bedömningsinstrument som använts.

Mer information

Detta är en fördjupning till Ländryggsmärta

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv