Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Ländryggsmärta, Diskbråck - behandlingsriktlinjer

Konservativ behandling

Fakta-smärta

Behandling via sjukgymnast och/eller arbetsterapeut.

Operation

Operationsindikationer

Riktlinjer för indikationer för lumbal diskbråckskirurgi, slutlig indikation ställs av operatör.

Akut indikation - Cauda equinapåverkan. Operation bör ske inom 24 timmar.

Halvakut indikation - Progredierande pares i benet/benen
Intraktabel bensmärta i tidigt förlopp. Operation bör ske inom 1–2 veckor.

Icke-akut indikation - Smärta, med mer än 6-12 veckors duration, där:

  • Bensmärtan är mer uttalad än ryggsmärtan
  • Bensmärtan är dermatomlokaliserad
  • Överensstämmelse finns med fynd vid MR- eller DT-undersökning
  • Konservativ behandling inte fungerar

Operation bör ske inom 3 månader.

Farmakologisk behandling

Omvårdnad

Paramedicinsk behandling

Mer information

Detta är en fördjupning till Ländryggsmärta

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv