Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Riktlinjer för fördelning av akuta patienter mellan primärvård och ortopedi

Övergripande målsättning är att alla patienter som inte behöver specialistnivåns resurser skall handläggas i primärvården såväl dagtid som under jourtid.:

Akuta tillstånd som primärt ska bedömas av ortoped

 • Vid misstanke om svårartad fraktur och luxation samt vid påtagligt högenergivåld.
 • Trauma med misstanke om sen- och/eller nervskada.
 • Svår smärta, svullnad och rörelsehinder i extremitet.
 • Ryggsmärtor efter trauma samt akut ryggsmärta som inte svarar på smärtlindring eller med allvarlig neurologisk störning och/eller vattenkastningsproblem, (om det finns en känd malignitet handläggs patienten av behandlande klinik).
 • Patienter som opererats den senaste månaden med misstanke på komplikation, till exempel som höftopererats med misstanke om luxation eller fraktur.
 • Patienter där gipsbehandling sviktar, men inga alarmerande symtom föreligger, bör i första hand hänvisas till ortopedmottagningen dagtid.
 • Sårskada på extremiteter, större/komplicerade

Akuta tillstånd som primärt skall bedömas av primärvården

 • Primärvården bör primärt bedöma de flesta fall av traumatiska skelettskador och vid behov ansvara för akut röntgenundersökning före eventuell hänvisning till ortopedakuten.

   I de fall man önskar akut ortopedbedömning, i fall röntgen inte visat någon skelettskada, ska konsultremiss med tydlig remissmotivation  till ortopedakuten utfärdas och medsändas patienten (hänvisning till ortopedakuten via röntgen, förutsätts endast ske vid skelettskada).

 • Patient med lindrig till måttlig smärta från rörelseapparaten, med eller utan föregående trauma och som är utan svår rörelse- eller belastningssmärta.
 • Leddistorsion och skada där enklare fraktur misstänks, (kan ofta vänta till dagtid).
 • Lumbago med eller utan ischias.
 • Tendinit.
 • Patienter med lindrig skada på tå eller finger med lätt smärta, svullnad eller hematom. Okomplicerad sårskada.
Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv