Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Anamnes, checklista

Aktuella besvär
           - sedan hur länge
           - tidigare besvär

Sjukskrivning
           - omfattning
           - förändring av besvär?

Arbete/utbildning
            - tjänstgöringsgrad
            - arbetsskada
            - arbetsuppgifter
                   - vilka arbetsuppgifter kan utföras i dagsläget.
                   - vilka arbetsuppgifter kan anpassas.
                   - vilka arbetsuppgifter anser du vara helt olämpliga
                   - alternativa arbetsuppgifter

             - fysisk belastning
             - psykosocial miljö
             - företagshälsovård
             - försäkringskassehandläggare
             - handläggare AF
             - patientens uppfattning om hur arbetet fungerar

Socialt
             - familj
             - socialt kontaktnät
             - boende
             - trivsel

Fritid
             - tidigare intresse och nuvarande
             - vad har patienten tvingats avstå från?

Patientens syn på situation och framtid

 

Mer information

Detta är en fördjupning till Ländryggsmärta

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv