Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Nyckel för ifyllande av

"Aktivitetsförmåga – personlig vård och boende"

Självskattningsformuläret är en checklista inom personlig vår och boende där patienten graderar sina problem/besvär/smärta, i förhållande till aktivitet. Detta för att arbetsterapeuten skall kunna ge ergonomisk praktisk tillämpning/träning i de aktiviteter som patienten önskar få hjälp med. (Självskattningsformuläret kan också användas som komplement vid bedömning av patientens arbetsförmåga).

Arbetsterapeuten informerar patienten. Frågeformuläret ifylles av patienten.

Formuläret består av en sida med aktiviteter i det dagliga livet. Patienten skall skatta sina besvär i förhållande till aktiviteten och fyller alltid i ett av svarsalternativen.

Patienten fyller i formuläret efter hur hon/han har klarat din – personliga vård, hushållsarbete, trädgårdsarbete den senaste veckan.

Självskattningsformuläret är graderat med 0-5, där högre siffra innebär ökande besvär.

0 (noll). Inte aktuell. Aktiviteten är inte aktuell för dig, dvs. du skull inte ha utfört aktiviteten även om du hade varit helt besvärsfri.

1 (ett). Inga problem. Du klarar aktiviteten utan problem.

2 (två). Små problem. Det kan ibland vara bekymmersamt att utföra aktiviteten men för det mesta går det bra.

3 (tre). Stora problem. Du utför aktiviteten trots att du får stora besvär.

4 (fyra). Undviker pga. besvär/smärta. Du får så stora besvär att du inteutför aktiviteten mer än i nödfall eller vid enstaka tillfälle.

5 (fem). Avstår helt pga. besvär/smärta. Du får så stora besvär att du avstår. Istället ser du till att någon annan utför aktiviteten.

När patienten fyllt i formuläret: RINGA in 3-5 aktiviteter som känns angelägna att kunna utföra, med hjälp av ett förändrat arbetssätt.

 

Mer information

Detta är en fördjupning till Ländryggsmärta

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv