Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Hyperkalcemi - palliativ vård

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Specialicerad palliativ vård

Vårdas patient, med behandlingskrävande hyperkalcemi, i ordinärt boende eller särskilt boende ska remiss utfärdas till enhet med kompetens i specialiserad palliativ medicin alternativt överföras till palliativ vårdplats eller patientens sjukhusklinik.

Diagnostik och utredning

Symtom

Trötthet, illamående, aptitlöshet, förstoppning och demensliknande symtom med förvirring, minnesstörning och psykos. Vid en uttalad hyperkalcemi uppstår en hyperkalcemisk kris med polyuri med dehydrering, njursvikt och risk för kardiovaskulär död.

Etiologi och förekomst

Orsakas av patologisk bennedbrytning genom ökad osteoklastaktivitet vid solida tumörer med skelettmetastaser och maligna hematologiska sjukdomar. Hyperkalcemi kan också förekomma utan skelettmetastaser när solida tumörer producerar ett parathormonliknande protein.

Hyperkalcemi drabbar cirka 10 % av patienter med cancersjukdom.

Utredning

  • S-kalciumjon, fri alternativt S-kalcium korrigerat.
  • S-Kreatinin

 

Behandling

I livets absoluta slutskede behöver indikationen för behandling vara tydlig.
Värdera om behandlingsindikation föreligger utifrån situation, symtom och resultat av laboratorieprover.

Behandlingsindikation föreligger vid fritt joniserat kalcium > 1,6 mmol/l eller S-Kalcium korrigerat > 3,0 mmol/l.

 Handläggning vid behandling

  • Sätt ut kalcium och D-vitamin.
  • Påbörja rehydrering förslagsvis med 2–3 liter NaCl 9 mg/ml per dygn. Ta hänsyn till patientens kardiella status. Ibland behövs tillägg av vätskedrivande (som furosemid).
  • Ge bisfosfonater parenteralt efter rehydrering. 
Behandling bör ske i samråd med specialiserad palliativ vård.
 

Uppföljning

S-kreatinin och S-kalciumjon, fri, alternativt S-kalcium korrigerat kontrolleras efter genomförd behandling och därefter regelbundet. 

Fastställt: 2008-12-04

Reviderad: 2019-02-19

Giltigt till och med: 2021-02-19

Fastställt av: Medicinsk programgrupp primärvård

Ansvarig grupp: Palliativ vård

Granskat av grupp: Palliativ vård

Kontaktperson för innehåll:

Birte Lücht, Distriktsläkare, Hälsans vårdcentral 1 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2019-08-28
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv