Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Läkemedelrekommendationer vid illamående - palliativ vård

Preparat Beredning Dos
Dopaminantagonister:    
Haloperidol (Haldol) Injektion 5 mg/ml
Tablett 1 mg
0,5 – 1,5 mg x 2 subkutant

0,5-1 x 2 per os
Metoklopramid (Primperan) Injektion 5 mg/ml
Tablett 10 mg
10 mg x 2-3 subkutant/intravenöst

10 mg x 2-3 per os
Antihistaminer    
Meklozin (Postafen) Tablett 25 mg 25 mg x 2
Antikolinergika    
Skopolamin (Scopoderm) Plåster 1 mg / 72 timmar 1 plåster / 72 timmar
Butylskopolamin(Buscopan) Injektion 20 mg/ml 20 mg subkutant (max 100
mg/dygn)
Kortikosteroider    
Betametason (Betapred)

Injektion 4 mg/ml
Tablett 0,5 mg

5-8 mg x 1 subkutant/intravenöst med utvärdering efter 5 dygn. Högdos vid hjärnödem ges ej subkutant, se FASS.
 
Serotoninantagonister    
Ondansetron(Ondansetron Zofran)
Injektion 2 mg/ml
Tablett 4 mg, 8 mg
Oral lösning 2 mg/ml
4-8 mg x 1-4 per os/intravenöst
Motorikstimulerare    
Metoklopramid (Primperan) Injektion 5 mg/ml
Tablett 10 mg
10 mg x 2-3 subkutant/intravenöst

10 mg x 2-3 per os, 30 minuter innan måltid
Ångestdämpande/kramplösande    
Oxazepam (Oxascand)

Midazolam (Midazolam)


Diazepam (Stesolid Novum)

Lorazepam (Temesta)
Tablett 10 mg

Injektion 5 mg/ml

Injektion 5 mg/ml
Tablett 1 mg
5-10 mg vid behov

1,25-5 mg subkutant vid behov
Starta med 1,25-2,5 mg subkutant

5-10 mg subkutant vid behov

0,5-1 mg x 2-3 eller vid behov
Antimykotika    
Flukonazol (Fluconazol, Diflucan) Kapsel 50 mg
oral lösning 10/ 40 mg/ml
50 mg x 1 i 7-14 dagar
Protonpumpshämmare    
Omeprazol (Omeprazol, Losec) Kapsel 20 mg 20-40 mg x 1

 
 

Mer information

Detta är en fördjupning till Illamående-palliativ vård

 

Uppdaterad: 2019-11-13
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv