Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Samtal med svårt sjuka patienter - palliativ vård

Samtal bör vara av stödjande karaktär, tillåtande och bekräftande. Fungerar både som en analys men även som en behandling.

Sätt ett mål att inte samtala för länge men ta dig tid att prata med patienten i lugn och ro. Erbjud en fortsättning vid ett senare tillfälle.

Om frågorna handlar om sådant du inte förstår bör patienten erbjudas samtal med andra i teamet exempelvis läkare, kurator, psykolog eller religiös företrädare.

Informationen måste ges i den takt som patienten vill och orkar ta emot den. Rädsla för det okända är ofta värre än vetskapen om fakta.

För att kunna närma sig en svårt sjuk och förtvivlad människa utan hopp måste man som personal kunna uthärda ångesten från patienten. Personalen är i sin tur mycket beroende av sin egen inre styrka och mognad. Handledning kan bli nödvändig.

  • Var ödmjuk
  • Visa patienten att du är intresserad
  • Sätt dig ner
  • Se patienten i ögonen
  • Skapa kontaktkänsla och visa att du har tid
  • Pyssla inte med något annat runt patienten.

Visa att du är hos patienten vid just detta tillfälle och att det inte finns något annat som är viktigare för dig i just i det ögonblicket.

Låt tystnad uppstå, patienten fortsätter att prata efter en stund igen. Du behöver inte svara på alla frågor om du inte kan. Säg att du inte vet, men att du ska försöka ta reda på det patienten undrar över.

Vid svåra existentiella frågor kan du tala om att du kan förmedla kontakt med religiös företrädare eller någon annan person patienten skulle vilja träffa. Ofta gråter patienten vid samtalet. Låt henne/honom få gråta en stund. Om du kan eller orkar så håll om patienten. Denna kroppskontakt kan i sin tur leda till en känsla av befrielse.

En användbar strategi som personal är att som mantra tänka "Jag är inte ansvarig för din ångest, men jag kan vara hos dig och med dig när du har ångest".

Mer information

Dett är en fördjupning till Oro och ångest - palliativ vård

 

Uppdaterad: 2019-11-20
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv