Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Behovsläkemedelslista

Individuell Behovsmedicinering

Personnummer:                                                                                                                                   
Namn:

Preparat, förslag på begynnelsedos

 

Aktuell dosering

Sign  

Datum

Mot smärta

                  
Tablett Morfin10mg, ½ - 1 tabl                                           
Inj Morfin 10mg/ml 0,25-0,5ml subkutant                                                     
         

Sekretionshämmande

       
Inj Robinul 0,2mg/ml, 1-2 ml subkutant      
         

Mot oro och ångest

       
Tablett Oxascand 10mg, ½ - 1 tabl      
Inj Midazolam 5mg/ml, 0,2 ml subkutant      
         

Mot andnöd

       
Inj Morfin 10mg/ml, 0,25 ml subkutant      
         

Mot hjärtsvikt

       
Inj Furix 10mg/ml, 2-4 ml intravenöst      
Spray Glytrin 0,4mg/ml, 1 dos sublingualt      
         

Mot illamående

       
Inj Haldol 5mg/ml, 0,1-0,2 ml subkutant      
Tablett Metoklopramid 10 mg, 1 tablett      
Tablett Postafen 25mg, 1 tablett      
         

Mot klåda

       
Tablett Betapred 0,5mg enl särskilt schema      
T Tavegyl 1mg, 1 tablett      
         

Mot kramp

       
Prefill Stesolid 5mg/ml, 2 ml rektalt      
         

Mot förvirring

       
Inj Haldol 5 mg/ml, 0,2-0,5 ml      
         

 

Signeringsförtydligande läkare

Namn                                                                                                                Signatur       
          
Namn
 
Signatur

 

Uppdaterad: 2018-06-27
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv