Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Brytpunkt för palliativ vård - checklista

   

PAL

  • Bedömer patient som palliativ och för samtal med patient och närstående. Dokumentera enligt brytpunktsmall.
  • Upprätta medicinsk och social vårdplan utifrån förväntad sjukdomsförlopp och aktuell symtomskattning (åtgärd > VAS 3).
    Ta ställning till begränsning av livsuppehållande åtgärder och vårdnivå.
  • Se över läkemedelslista.
  • Ordinera vid behovs mediciner.
  • Planerar uppföljning på egen klinik och/eller remittera till distriktsläkare (allmän palliativ vård) eller specialiserad palliativ vård.
PAS
  • Sammankallar till vårdplanering (Meddix).
  • Upprättar eventuellt vårdpärm, enligt lokala rutiner.
  • Genomför symtomskattning (t ex ESAS), dokumentation i Cosmic.

 

Mer information

Detta är en fördjupning till Allmänt om palliativ vård

Uppdaterad: 2019-02-19
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv