Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Grundläggande kriterier som utmärker en god palliativ vård

Etik, information och delaktighet

1. Patienten är informerad om sin situation i enlighet med sin önskan och sina behov.

2. Närstående är informerade om patientens situation med beaktande av patientens situation.

Symtomlindring

3. Patienten är smärtlindrad.

4. Patienten är lindrad från övriga symtom.

5. Det finns läkemedel att ge vid behov vid smärtgenombrott, oro, illamående och andningsbesvär.

Organisation och efterlevandestöd

6. Patienten behöver inte dö ensam.

7. Patienten ges möjlighet att dö på den plats hen själv önskar.

8. Närstående erbjuds uppföljande samtal efter dödsfallet.

Det palliativa sjukdomsförloppet

Det palliativa sjukdomsförloppet, från den punkt då bot inte längre är möjlig, genomgår flera faser. Den tidiga palliativa fasen kan pågå under flera år beroende på patientens grundsjukdom. Under den tiden krävs vanligtvis enbart riktade insatser för att lindra specifika symtom eller för att ge anpassat stöd.

Under ett senare sjukdomsskede ökar ofta behovet av symtomlindring och stöd av ett professionellt vårdteam som i vissa fall kan behöva vara tillgängligt dygnet runt.

Mer information

Detta är en fördjupning till Allmänt om palliativ vård

Uppdaterad: 2018-10-05
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv