Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Covid-19 - palliativ vård

Våra symtomrelaterade Fakta-dokument räcker långt i allmän palliativ vård vid Covid 19.

Adekvat användning av tillgängliga palliativa läkemedel, med utvärdering och dosjusteringar, är oftast tillräckligt. Använd och utvärdera läkemedelsbehandlingen individuellt. Rådfråga SSIH om behov av läkemedel som inte finns i akutförråden.

Syrgas

Riktlinje för syrgasbehandling av covid-19-patienter utanför sjukhusen, Folkhälsa och sjukvård Region Jönköpings län (nytt fönster)

Samtal om behandlingsbegränsningnar

Stöd och råd till läkare kring förhandsbeslut om eventuella behandlingsbegräsningar hos sköra äldre.

Förhandsbeslut om begränsning i livsuppehållande behandling i palliativ vård

 

Film för dig som arbetar som läkare inom primärvård eller specialiserad öppenvård relaterat till Covid-19 pandemin, gällande sköra individer såsom patienter på äldreboenden eller i hemsjukvården.

Tankar kring förhandsbeslut om begränsning av livsuppehållande behandling och palliativ vårdplan hos sköra individer

Innehåll på sidan:

Fastställt: 2020-05-08

Reviderad: 2020-05-08

Giltigt till och med: 2022-05-08

Fastställt av: Medicinsk programgrupp Palliativ vård

Ansvarig grupp: Palliativ vård

Granskat av grupp: Palliativ vård

Kontaktperson för innehåll:

Karin Karlsson, St-läkare, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2020-05-27
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv