Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Psykisk hälsa - barn och ungdom

OBS! Ny adress, nytt telefonnummer till BUP och barn- och ungdomshälsan från och med 28 januari, 2020

28 januari 2020 startar Region Jönköpings län En väg in, barn och unga, psykisk hälsa. Det är en ny enhet som bedömer barn och ungas behov av insatser. Det kan handla om rådgivning per telefon eller tidbokning till länets barn- och ungdomshälsa eller barn- och ungdomspsykiatri. Alternativt även hänvisning till barnhälsovård, elevhälsa eller socialtjänst.

Till En väg in, barn och unga, psykisk hälsa kan såväl vårdnadshavare och remittenter som unga ringa för att få råd. Rådgivning vid psykisk ohälsa hos barn och unga kommer även i fortsättningen att ges via 1177 Vårdguiden på telefon och 1177 Vårdguiden på webben. En väg in, barn och unga, psykisk hälsa nås på telefonnummer 010-241 10 30. Det är också akutnummer till akutverksamheten på BUP, dygnet runt.

Remisser i Cosmic skickas till ”Barn och unga, psyk hälsa RJL” istället för till BUH eller BUP.

Externa remisser via post skickas till:
Barn och unga, psykisk hälsa RJL
Länssjukhuset Ryhov
551 89 Jönköping

 

Situationsdokument

 

Uppdaterad: 2022-04-27
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv