Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Vad karaktäriserar målgruppen

Barn och ungdomar med svårigheter att reglera uppmärksamhet och aktivitetsnivå vilket hindrar dem i utvecklingen

Det kan visa sig i barn och unga som:

  • inte kan koncentrera sig på uppgifter (lek, skoluppgifter, vardagsrutiner) så som förväntas utifrån åldern
  • har svårt att planera och genomföra uppgifter
  • är lättstörda av yttre och/eller inre stimuli
  • har svårt sitta still
  • handlar impulsivt och oövertänkt
  • ofta hamnar i bråk och konflikter
  • protesterar och/eller har svårt att följa regler/instruktioner
  • är motivationsstyrda

Referens

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv