Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

ECT (Electro convulsive terapi)

En behandlingsform inom den specialiserade psykiatri.

Indikationer

  • Svår depression, med suicidrisk eller psykos.
  • Depression där annan terapi inte har haft tillräcklig effekt.
  • Cykloid psykos

ECT kallas i daglig tal för EL-behandling. Behandlingen utförs under narkos kombinerat med ett kortverkande muskelavslappnande medel så krampreaktionen begränsas.

ECT ges med fördel i kombination med antidepressive läkemedel, men man ska vara observant på att preparat med stark antikollinerg biverkning kan öka risken för minnesstörningar.Vid behandling med  venlafaxin och klomipramin  rekommenderas doserna ej överstiga 75 mg per dygn när det ges i kombination med ECT.

Antiepileptika vid ECT skall ges i oförändrade doser.

Biverkningar

Vanliga biverkningar

  • Huvudvärk och eventuellt illamående
  • Störningar i korttidsminnet som är övergående
  • Muskelvärk som vid träningsvärk

Sällsynta biverkningar

Minnesstörningar som kan bestå i upp till flera månader efter avslutning av ECT behandlingen. Tandskador på grund av kraftigt bett under behandlingen motverkas genom att det används engångs bettskena under behandlingen.

Behandlingsmetod

Unilateral stimulering

Behandlingen ges generellt som unilateral stimulering på höger sida av huvudet (den icke dominanta hemisfären) även till vänstrahänta då även vänstrehänta ofta har vänstra hemisfären som den dominanta.

Bilateral stimulering, särskilt ordination på denna stimuleringsmetod.

Underhållsbehandling med ECT:
Patienter som får flera ECT krävande depressioner inom ett år och där man har försökt behandla med ett eller flera humörstabiliserande preparat utan tillräcklig effekt kan komma ifråga för underhållsbehandling.

Efter en avslutad serie med ECT fortsättar men sedan med en behandling per vecka under 4 veckor. Om patientens sinnesstämning är stabil utökas intervallet till 1 behandling var 14:e dag under 4 gångar. Således glesas behandlingen successivt ut till minimum en behandling var 6:e vecka.

Skulle patienten försämras under denna utglesning av behandlingen, ger man behandling 3 gångar per vecka tills tillståndet är återställt för sedan att börja om på nedtrappningen men denna gång stannar man under lång tid på den dosering där det inte förekom någon försämring.

Kombinationen av antidepressiva och underhålls ECT minskar risker för återfall i depression betydligt under en 5 års period.

Mer information

Detta är en fördjupning till Depression hos vuxna

 

Uppdaterad: 2018-05-25
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv