Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Depression hos vuxna - Skattningsskalor

 

Skattning

Beskrivning

BDI-II formulär (begänsad läsbehörighet) BDI-II används för att bedömna svårighetsgrad av depression. Rätt till begränsad användning inom landstinget i Jönköpings län.
BDI-II tolkning (begränsad läsbehörighet)  
EPDS skalan (pdf, nytt fönster) EPDS används på KHV och BVC som screeningsinstrument till alla gravida i v 30-32 och v 6-8 post partum.
EPDS PM (pdf, nytt fönster)  
HAD (pdf, nytt fönster) Hospital Anxiety and Depression Scale används för att bedöma svårighetsgrad av depression.
MADRS-S skalan (pdf, nytt fönster) Självskattning vid depression - 9 frågor.
MADRS-S tolkning (pdf, nytt fönster)  
Suicidstegen formulär (pdf, nytt fönster) Visar successiv stegring av suicidtankar. Ju högre nivå ju större risk för suicidal utveckling.
Suicidstegen text (pdf, nytt fönster)  
SAD(länk) SAD anger tio statistiska riskfaktorer och kan användas vid suicidriskbedömning.

 

 

 

Mer information

Detta är en fördjupning till Depression hos vuxna

 

Uppdaterad: 2018-05-25
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv