Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Humörstabiliserande behandling

Lithium

Lithium är fortfarande det mest beprövade preparat som fungerar som förebyggande behandling vid bipolära tillstånd. Störst är den förebyggande effekt mot maniska tillstånd.

Lithium behandling är förknippad med flera potentiellt svåra biverkningar och kräver därför regelbunden monitorering enligt klinikens rutiner

Antiepileptika

När inte Lithium räcker som förebyggande behandling kan detta med fördel kombineras med ex Lamotrigin (antiepileptika).

Lamotrigin har dålig effekt som förebyggande mot maniska tillstånd men fungerar mot recidiv av depressioner.

Vid graviditet bör extra försiktighet iakttas då flera antiepileptika kan påverka fostret i negativ riktning. Lamotrigin har minst effekter på fostret.

Neuroleptika

Under senare år har flera av de nyregistrerade neuroleptika fått indikationen  förebyggande mot bipolära tillstånd.

Det finns idag inga rekommendationer när man skall använda neuroleptika som profylax.

OBS Olanzapin och Clozapin kan leda till metabolt syndrom och kräver noggrann kontroll (av vikt, BMI, blodfetter och blodsocker).

Antidepressiva

Antidepressiv behandling kan fungera som profylax och det är inte ovanligt att patienten har sin medicinering under flera år, i vissa fall livet ut.

Mer information

Detta är en fördjupning till Depression hos vuxna

Uppdaterad: 2018-05-25
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv