Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

TMS (Transkraniel Magnetstimulering)

Är en ny behandling som fortfarande är under utvärdering och är således ingen standardbehandling. Forskningen visar att denna behandling är bättre än placebo. Terapirefraktära depressioner responderar med TMS som adjuvant behandling i 49 % av fallen.

Behandlingen sker via en elektromagnetisk stimulering frontotemporalt på vänster sida. Magnetstimuleringen framkallar en depolarisering i nervvävnaden men med 90 % av tröskelvärdet som krävs för att framkalla en motorisk respons.

Behandlingens fördelar är att det inte kräver fasta eller narkos och biverkningsprofilen är lindrig med lätt huvudvärk och trötthet som vanliga biverkningar. Det förefaller som att behandlingen inte har några kognitiva biverkningar av betydelse, men detta är inte tillräckligt undersökt.

 

Mer information

Detta är en fördjupning till Depression hos vuxna

Uppdaterad: 2018-05-25
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv