Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Organisationer/länkar

CAN

Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning
CAN
Box 70412
107 25 Stockholm
CAN - Centralförbundet för alkohol- och narkotiskaupplysning (nytt fönster)

Drugsmart Hemsida för ungdomar med fakta om droger i syfte att stödja dem att inte missbruka. CAN är huvudman för projektet Drugsmart.
Drugsmart (nytt fönster)
Länkarna Sällskapen Länkarnas Riksförbund
Ideella föreningar som stödjer missbrukare
Sällskapet Länkarnas Riksförbund (nytt fönster)
Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet under socialdepartementet. De har regeringens uppdrag att vara nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier, att följa upp och utvärdera folkhälsopolitiken, samt att utöva tillsyn inom alkohol- och tobaksområdena.
Folkhälsomyndigheten (nytt fönster)
HVB-guiden Förteckningen över hem för vård eller boende & familjevårdsenheter gavs ut första gången 1985 i Socialstyrelsens regi med Gerd Skans som projektansvarig. Gerd Skans har därefter genom KatalogData fram till 2006 givit ut publikationen. Under 2006 övertog Compro Media AB  ansvaret för att ge ut nämnda skrift. Compro (nytt fönster)
Förteckningen omfattar nu ca 900 enheter. Registret uppdateras regelbundet
HVBGuiden (nytt fönster)
Föreningen bipolarna En patientförening för patienter med Bipolär sjukdom
Bipolarna (nytt fönster)

 

Mer information

Detta är en fördjupning till Missbruk och beroende

Uppdaterad: 2018-05-25
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv