Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Missbruk och beroende - Skattningsskalor

Skattning

Beskrivning

AUDIT (Pdf, nytt fönster) Screeningverktyg omkring alkoholkonsumtion för att fånga högkonsumenter och de som har ett missbruksproblem. Rekommenderas i nationella riktlinjer angående missbruk.
AUDIT tolkning (Pdf, nytt fönster)

Kort utdrag ur WHO:s manual

AUDIT poäng (Pdf, nytt fönster)

Flödesschema som visar hur man kan handlägga ett ärende beroende på svårighetsgraden av problemen.

DUDIT (Pdf, nytt fönster) Screeningverktyg för alkohol- och drogkonsumtion som ej är ordinerat av läkare och som tas enligt ordination. Rekommenderas i nationella riktlinjer angående missbruk.
DUDIT-E (Pdf, nytt fönster) DUDIT-E ger information om vilka positiva respektive negativa effekter som klienten får av sitt drogande samt ett mått på förändringsviljan
DUDIT, Socialstyrelsen (nytt fönster) DUDIT är ett bedömningsinstrument som används för att identifiera personer med drogrelaterade problem.

 

Mer information

Detta är en fördjupning till Missbruk och beroende

Uppdaterad: 2020-09-09
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv