Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Suicidriskbedömning vid telefonrådgivning, Primärvården i Jönköpings län

När ska bedömningen göras

Suicidriskbedömningar ska göras när misstanke om suicidrisk föreligger. Beskrivningen nedan är en hjälp till hur du som har telefonkontakt med patient i riskzonen bör gå tillväga.

För vem gäller rutinbeskrivningen

Rutinbeskrivningen gäller all personal - oavsett yrkestilhörighet - som i telefon har kontakt med en patient där misstanke om suicidrisk föreligger.

Bedömning om suicidrisk

Vid bedömning använd suicidstegen för att utröna suicidrisk och grad av suicidrisk.
Suicidstegen formulär (Pdf, nytt fönster)

Vid misstanke om eventuell suicidrisk

1. Vid hög suicidrisk

Be kollega larma 112, medan du fortsätter prata med patienten på telefonen tills ambulans, polis och i vissa fall räddningstjänst är på plats. Se presentation nedan med exempel på tillfällen när 112 ska larmas.
Exempel tillfällen då räddningstjänsten larmas ut tillsammans med polis och sjukvård (Pdf, nytt fönster)

Till 112 ange:

  • vem du är och varifrån du ringer
  • att det rör sig om ett 'hot om suicid'
  • att du försöker hålla kvar patienten genom samtal på annan linje
  • vilken plats den suicidale befinner sig på
  • hur patienten uttrycker sitt suicidhot, till exempel "hotar att dränka sig" 
    Larmrutiner i Jönköpings län (pdf, nytt fönster)

2. Vid medelhög suicidrisk

Patienten kan ha förberett och planerat suicid, men kan tillsammans med anhörig (som du behöver bekräfta med) eller vårdpersonal/följeslagare åka in till psykakuten. Du bör efter överenskommelse med patient och anhörig/vårdpersonal om att de omgående åker in, ringa psykakuten och förbereda emottagandet där och också se till att kontakt skapas mellan patient och psykakuten.
Psykiatriska akutenheter, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

3. Vid låg eller oklar suicidrisk

Kan vara till exempel när patienten inte står i omedelbar verkan att utföra handling med avsikt att ta sitt liv. Om patienten själv kan ta sig till vårdcentralen för läkarbedömning, boka läkartid för mer ingående suicidriskbedömning.

Uppdaterad: 2018-05-25
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv