Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Oro och ångest - Skattningsskalor

Skattning

Beskrivning

HAD (Pdf, nytt fönster) Hospital Anxiety and Depression Scale
Används för att bedöma svårighetsgrad av depression.
M.I.N.I. (Pdf, nytt fönster)

Strukturerad intervju
Ändamålet M.I.N.I. är att underlätta bedömningen och uppföljningen av patienter med större noggrannhet och effektivitet.
En läkare ska tolka och gå igenom data innan de används som beslutsunderlag. Detta intrument är inte utformat eller avsett att ersätta en fullständig medicinsk och psykiatrisk undersökning av en legitimerad läkare eller psykiater. Det är enbart avsett som ett verktyg för att underlätta tillförlitlig datainsamling och symtomvärdering av utbildad personal.

AUDIT (Pdf, nytt fönster) Screeningverktyg omkring alkoholkonsumtion för att fånga högkonsumenter och de som har ett missbruksproblem. Rekommenderas i nationella riktlinjer angående missbruk.
AUDIT poäng (Pdf, nytt fönster) Flödesschema som visar hur man kan handlägga ett ärende beroende på svårighetsgraden av problemen.
DUDIT (Pdf, nytt fönster) Screeningverktyg för alkohol- och drogkonsumtion som ej är ordinerat av läkare och som tas enligt ordination. Rekommenderas i nationella riktlinjer angående missbruk.
DUDIT-E (Pdf, nytt fönster)  
Suicidstegen formulär (Pdf, nytt fönster) Visar successiv stegring av suicidtankar. Ju högre nivå ju större risk för suicidal utveckling.
Suicidstegen text (Pdf, nytt fönster)  

 

 

Mer information

Detta är en fördjupning till Oro och ångest

Uppdaterad: 2018-05-25
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv