Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Neuropsykiatrisk basutredning

En grundläggande undersökning och bedömning i primärvården syftar till att identifiera misstanke om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och att utesluta eller uppmärksamma annan genes såsom missbruk eller annan sjukdom.

Vid psykiatrisk mottagning kan en basutredning med insamling av uppgifter utföras av psykolog, psykiater, arbetsterapeut eller annan personal med god kompetens i ämnet. Det förutsätter att vederbörande utredare besitter god kompetens och erfarenhet för uppgiften. Utredningen ska kunna besvara frågor om det finns en rimlig misstanke om en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller om någon annan diagnos skulle kunna förklara problematiken på ett bättre sätt. Eventuell komorbiditet bör beaktas.

Basutredning inom primärvård och psykiatri:

 • Kontaktväg och kontaktorsak

 • Neuropsykiatrisk frågeställning

 • Patientens samtycke och egen motivation

 • Hereditet

 • Utvecklingshistoria och sociala färdigheter (med exempel på avvikelser från normal utveckling under barndom)

 • Funktionsnedsättning under barndom/uppväxt

 • Psykiatrisk anamnes och aktuellt status

 • Aktuell funktionsnedsättning

 • Somatisk anamnes och aktuellt status (Blodtryck, hjärtstatus, neurologstatus och labprover)

  I remiss hänvisas (med länk) till senaste läkarundersökning

 • Screening AUDIT (pdf, nytt fönster) och DUDIT (pdf, nytt fönster)

 • Screening för ADHD (ASRS)

 • Screening för Autism (RAADS-14)

 • Aktuell medicinering

 • Remittentens egen bedömning

Detta är en fördjupning till neuropsykiatri - vuxna

Uppdaterad: 2019-09-18
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv