Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Neuropsykiatrisk basutredning

En grundläggande undersökning och bedömning i primärvården syftar till att identifiera misstanke om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och att utesluta eller uppmärksamma annan genes såsom missbruk eller annan sjukdom.

Vid psykiatrisk mottagning kan en basutredning  med insamling av uppgifter utföras av psykiater, psykolog och arbetserapeut eller annan personal med god kompetens i ämnet. Det förutsätter att vederbörande utredare besitter god kompetens och erfarenhet för uppgiften. Utredningen ska kunna besvara frågor om det finns en rimlig misstanke om en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller om någon annan diagnos skulle kunna förklara problematiken på ett bättre sätt. Finns det möjligen komorbiditet.

Basutredning inom primärvård och psykiatri:

 • Kontaktväg och kontaktorsak
 • Hereditiet
 • Utvecklingshistoria och social anamnes (exempelvis avvikelser från normal utveckling under barndomen)
 • Tidigare och aktuell psykiatrisk anamnes
 • Aktuella funktionsnedsättningar (eventuellt framtaget med hjälp av multimodalt rehab team)
 • Tidigare och aktuell somatisk anamnes
 • Psykiatrisk status
 • Labprover och somatiskt status (BT, hjärtstatus, neurologstatus) vid behov, exempelvis missbruk, sjukdom
 • Screening AUDIT (pdf, nytt fönster) och DUDIT (pdf, nytt fönster)
 • Screeningverktyg för ADHD enligt WHO:s Composite International Diagnostic Interview
 • Aktuell medicinering
 • Diagnostisk bedömning och neuropsykiatrisk frågeställning

 

Detta är en fördjupning till neuropsykiatri - vuxna

Uppdaterad: 2018-05-25
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv