Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Neuropsykiatrisk utredning

En neuropsykiatrisk utredning är aktuell om det, efter en basutredning genomförd i primärvården eller vid psykiatrisk mottagning, finns en kvarstående misstanke om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Denna innefattar en mer omfattande diagnostisk utredning och funktionsbedömning som grund till en behandling/rehabilitering. Utredning görs av ett speciellt neuropsykiatriskt team/arbetslag.

Innehåll

 1. Neuropsykiatrisk läkarintervju
 2. Psykologbedömning
  Begåvningstest, kognitiv profil:
  - WAIS-IV

  Test av exekutiva funktioner:
  - Rey Complex Figure test (också ett test av minnet)
  - D-KEFS

  Test av minnesfunktioner:
  - Wechsler Memory Scale (WMS-III)
  - Claesson-Dahl
  - RAVLT

  Test av uppmärksamhet och koncentration:
  - IVA plus+ eller något annat datoriserat Continuous Performance test

  Personlighetstest:
  - MMPI-2, SCID

  Föreslagna psykologtest ska uppfattas som en grundstruktur för neuropsykologisk utredning, lokala tillägg kan förekomma. Psykologen bedömer vad som är relevant att genomföra vid respektive testtillfälle.
 3. Anhörigsamtal enligt framtaget instrument utifrån neuropsykiatriskt perspektiv
 4. Arbetsterapeutisk bedömning (ADL)
  Bedömning av hur den kognitiva funktionsnedsättningen påverkar utförandet av vardagliga aktiviteter
  - ADL-taxonomin

  Bedömning av aktivitetsförmåga
  - AMPS eller PRPP
 5. Avslutningssamtal
  Patient ensam eller med någon medföljande träffar personalen som medverkat i utredningen. Man går igenom de olika delarna i utredningen, delger patienten eventuell diagnos samt funktionsbeskrivning.

Detta är en fördjupning till neuropsykiatri - vuxna

Uppdaterad: 2018-05-25
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv