Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Sammanställning av preparat för medicinering vid ADHD – dosering och eventuella karakteristika

Metylfenidat och lisdexamfetamin är klassade som tung narkotika. Recept ska utfärdas på särskilt receptblankett och kan inte itereras. Recept ska utfärdas av läkare med specialistbehörighet inom barn- och ungdomspsykiatrin och specialistbehörighet inom vuxenpsykiatri. Atomoxetin är inte klassad som narkotika.

Läkemedelsbehandling vid neuropsykiatriska tillstånd bygger på farmaka som främst påverkar dopamin-, noradrenalin- och serotoninsystemet. Genom att öka tillgängligheten av dopamin (DA) och noradrenalin (NA) kan t.ex. uppmärksamheten förbättras, genom att öka tillgängligheten av serotonin (5-HT) minskas tvångsimpulserna, genom dopaminblockaden minskas tics och vissa beteendestörningar.

Metylfenidat:
Den exakta verkningsmekanismen är inte känd, men tros hämma återupptag av DA och NA.

Beredningsformer: Metylfenidat finns både som kortverkande preparat och i flera beredningar med modifierad utsöndring. De olika beredningarna gör det möjligt att styra när på dagen som den högre dosen mest behövs och hur länge effekten ska finnas kvar, för att optimera bäst effekt och minst biverkningar.

Viktigt att beakta vid behandling är att natten är medicinfri under en period på 8-12 timmar (receptorsystemet får vila).

Dos: Den maximala dygnsdosen rekommenderas till 60 mg. Klinisk erfarenhet visar att det finns patienter som har nytta av högre dos, men att det enbart bör ske efter särskilt övervägande. Om ingen effekt uppnås efter en månads behandling med maxdos bör medicinen utsättas.

Enligt Läkemedelsverkets rekommendation bör behandlingen omprövas varje år.

Läkemedel

Beredningsform Kinetik Patientinstruktion Kommentar
Concerta
 
Depottabl
18mg, 27mg, 36mg, 54mg
22% direkt
78% under ca 12 tim
Sväljes hela  
Equasym Depot
 
Depotkaps
10mg, 20mg, 30mg
30% direkt
70% under ca 8 tim
Sväljes hela eller delas och strös på t.ex sylt  
Medikinet
 
Tabl
5mg, 10mg, 20mg
100% direkt. Effekt under 3-4 tim    
Medikinet
 
Depotkaps
5mg, 10mg, 20mg, 30mg, 40mg, 50mg, 60mg
50% direkt
50% under ca 8 tim
Tas med mat
Sväljes hela eller delas och strös på t.ex sylt
Medikinet kapslar med modifierad frisättning sker mycket snabbare om läkemedlet tas på fastande mage och följden kan bli att adekvat frisättning inte upprätthålls.
Methylphenidate
 
Depottabl
18mg, 36mg, 54mg
22% direkt
78% under ca 12 tim
Sväljes hela  
Ritalin
 
Tabl
10mg
100% direkt. Effekt under 3-4 tim    
Ritalin
 
Depotkaps
10mg, 20mg, 30mg, 40mg, 60mg
50% direkt
50 % under 5-7 tim
Sväljes hela eller delas och strös på t.ex sylt  


Atomoxetin:
Verkar genom att blockera återupptag av NA

Läkemedel Beredningsform Kinetik Patientinstruktion Kommentar
Strattera
 
Kaps
10mg, 18mg, 25mg, 40mg, 60mg, 80mg, 100mg
Effekten varar hela dygnet   Viss sedativ effekt.
Ej beroendeframkallande


Lisdexamfetamin:
Den exakta verkningsmekanismen är inte känd, men tros hämma återupptag av DA och NA

Läkemedel Beredningsform Kinetik Patientinstruktion Kommentar
Elvanse Kaps
30mg, 50mg, 70mg
Effekt under ca 14 tim Sväljes hela eller öppnas och blandas med t.ex youghurt eller juice  
Uppdaterad: 2019-08-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv