Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Psykosociala team

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Vårdnivå

Vårdcentralerna erbjuder kompetens för bedömning, utredning och behandling av lätt till måttlig psykisk ohälsa i enlighet med dokumentet "Vårdriktlinjer för samverkan mellan psykiatri och primärvård för vuxna". Vårdcentralerna ska också kunna genomföra neuropsykiatriska basutredningar.

Kompetensen i teamen kan se olika ut. Vanliga yrkeskategorier är kurator, psykolog, psykiatrisjuksköterska och arbetsterapeut. Olika typer av samtalskontakter kan erbjudas på vårdcentralen. Kontakt med psykosociala team ska initiieras i ett tidigt skede för snabb bedömning. Behandlingen ska vara korttidsinriktad.

Psykoterapier ges av person med minst grundläggande psykoterapiutbildning.

För begåvningsutredning behöver vårdcentralen tillhandahålla psykolog.

Farmakologisk behandling och sjukskrivningsproblematik i anslutning till samtalsbehandlingen handläggs i första hand på vårdcentralen.

De psykosociala teamen utgör även resurs i rehabiliteringsteamen.

 

Barnperspektivet

Barnperspektivet

Fastställt: 2017-06-01

Reviderad: 2013-05-17

Giltigt till och med: 2019-06-01

Fastställt av: Medicinsk programgrupp psykiatri och primärvård

Ansvarig grupp: Psykiatri vuxna

Granskat av grupp: Psykiatri vuxna

Kontaktperson för innehåll:

Lennart Spång, Distriktsläkare, Aneby Vårdcentral, Privata vårdgivare

Författare:

Uppdaterad: 2018-10-03
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv