Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Etiologi

Flertalet forskare och kliniker är överens om att tillstånden har en multifaktoriell bakgrund där biologiska  psykologiska och sociala/kulturella faktorer samverkar i olika grad. Man brukar skilja mellan sårbarhets, utlösande och vidmakthållande faktorer. (Se nedan)

Etiologi

 

Fig. 1. Samverkande faktorer vid ätstörning

Heldragna linjer indikerar hur man kan tänka sig att olika faktorer hänger ihop. De streckade linjerna visar var/hur utlösande resp. vidmakthållande faktorer kan inverka på ätstörningens utveckling.

Bantning eller kraftig viktnedgång av annan orsak ses ofta som utlösande faktorer. Bantning är mycket vanligt i tonåren men endast ett fåtal av de bantande utvecklar en ätstörning.  Ätstörningar bland idrottande har ökat de senaste åren.

Möjliga bakomliggande faktorer kan man finna i olika personlighetsdrag, känslomässiga störningar och störningar i tankelivet, fysiska och psykiska trauman, ärftlighet, neurohormonella och ämnesomsättnings störningar, familjestruktur och hemmiljö. Dagens rådande mycket smala skönhetsideal i kombination med den rikliga tillgången på snabb, energirik mat anses också vara av betydelse vid utvecklingen av ätstörningar. Bland vidmakthållande faktorer finner man psykologiska och fysiologiska effekter av svält samt omgivningens reaktioner.

Mer information

Detta är en fördjupning till Ätstörningar hos vuxna

Uppdaterad: 2018-05-25
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv