Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Diagnoskriterier enligt DSM IV

Bulimia Nervosa

A. Återkommande episoder av hetsätning. En sådan episod kännetecknas av 1) och 2):

  1. Personen äter under en avgränsad tid ( t ex. inom 2 timmar) en väsentligt större mängd mat än vad de flesta personer skulle äta under motsvarande tid och omständigheter.
  2. Personen tycker sig ha förlorat kontrollen över ätandet  under episoden (tex en känsla av att inte kunna sluta äta eller kontrollera vad och hur mycket man äter)

B.  Återkommande olämpligt kompensatoriskt beteende för att inte gå upp i vikt, t ex. självframkallande kräkningar eller missbruk av laxermedel, lavemang, diuretika, eller andra läkemedel, fasta eller     överdriven motion.

C. Både hetsätandet och det olämpliga kompensatoriska beteendet förekommer i genomsnitt minst två gånger i veckan, under tre månader..

D.  Självkänslan överdrivet påverkad av kroppsform och vikt.

E.  Störningen förekommer inte enbart under episoder av anorexia nervosa.

Specificera typ:
med självrensning: under den aktuella episoden av bulimia nervosa har personen regelmässigt ägnat sig åt självframkallande kräkningar eller missbruk av laxermedel, diuretika eller lavemang.
utan självrensning: under den aktuella episoden av bulimia nervosa har personen använt andra olämpliga kompensatoriska beteenden  som fasta eller överdriven motion, men har inte regelmässigt ägnat sig åt självframkallande kräkningar eller missbruk av laxermedel,  diuretika eller lavemang.

Mer information

Detta är en fördjupning till Ätstörningar hos vuxna

Uppdaterad: 2018-05-25
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv