Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Undersökningar vid primär somatisk bedömning av ätstörning hos vuxna

Laboratorieutredning

  • Vikt, Längd och bukomfång
  • Blodstatus: B-Hemoglobin, B-Erytrocyter, B-EVF, B-MCV, Erc(B)-MCHC, B-Leukocyter, B-Trombocyter
  • P-Natrium, S-Kalium, S-Calciumjon, S-Albumin, S-Kreatinin
  • S-ALAT, S-Pancreasamylas
  • P-Glukos
  • S-CRP
  • S-TSH
  • S-Transglutaminasantikroppar

Beroende på det primära utfallet kan det bli aktuellt med anemi-, thyreoidea- eller  tarmutredningar som då sker enligt gängse rutiner.

Mer information

Detta är en fördjupning till Ätstörningar hos vuxna

Uppdaterad: 2018-05-25
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv