Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Vanliga fynd vid somatisk utredning  ledande till misstanke om ätstörning

Vanliga fynd vid anorexia nervosa:

 • anemi
 • leukopeni
 • trombocytopeni
 • granulocytopeni
 • hypoglykemi
 • B12-brist
 • folsyrebrist
 • låga magnesium- och zinkvärden
 • elektrolytrubbningar
 • EKG-förändringar (ST-sänkningar, avflackad T-våg, förlängt QT-intervall)
 • thyreoideapåverkan
 • leverpåverkan
 • sänkta värden på LH och FSH (vid amenorré)
 • osteopeni/osteoporos
 • låg salivsekretion


Vanliga fynd vid bulimia nervosa:

 • faryngit
 • esofagit
 • erosionsskador på tänderna
 • karies
 • svullna spottkörtlar
 • buksmärtor (katartisk kolon)
 • förhöjt S-amylas
 • hypokalemi
 • hypokloremi
 • hypokalcemi
 • metabolisk alkalos
 • låg salivsekretion

Mer information

Detta är en fördjupning till Ätstörningar hos vuxna

Uppdaterad: 2018-05-25
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv