Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Behandling med farmaka vid ätstörningar

Någon specifik farmakologisk behandling finns inte för anorexia nervosa. Behandling med antidepressiva läkemedel är ofta indicerad i ett senare skede av sjukdomen, dels då kontrollerade studier visar att återfallsrisken minskar vid behandling med SSRI-preparat och dels då depression är en vanlig komorbid sjukdom vid eller efter anorexia nervosa. Hittillsvarande studier på området är gjorda med fluoxetin men det finns inget skäl att tro att inte också andra SSRI-preparat har motsvarande effekt. Då fluoxetin, enligt Fass, inte har viktuppgång som möjlig biverkan, är det lättare för patienten acceptera.

Behandlas som en vanlig depression i sedvanliga doser (Fluoxetin, 20 – 60 mg/dag p.o.). Anledningen till att man bör avvakta något med behandlingen är att antidepressiva kan medföra aptitförlust som biverkan, varför svälttillståndet bör vara hävt först.

En annan indikation för antidepressiva läkemedel är tvångssyndrom (OCD), som ofta förekommer samtidigt med anorexia nervosa. Även vid denna indikation bör behandlingen avvakta tills svälttillståndet hävts.

SSRI har visat sig kunna ha effekt vid olika impulskontrollstörningar och kan därför också förväntas ha en positiv effekt på ätstörningar utan depression eller tvångssyndrom.

Mer information

Detta är en fördjupning till Ätstörningar hos vuxna

Uppdaterad: 2018-05-25
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv