Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Tolkning av EDE-Q

Eating Disorders Examination-Questionnaire, EDE-Q

EDE-Q har goda psykometriska egenskaper. Utöver information om frekvens av hetsätning och kompensatoriska beteenden (självframkallad kräkning, missbruk av laxermedel och överdriven träning) producerar EDE-Q fyra delskalor:

  1. Restriktivt ätande: Denna delskala ger ett mått på graden av restriktivt ätande, både vad gäller mängd och näringsinnehåll.
  2. Bekymmer över ätande: Denna delskala avser mäta upptagenhet av tankar kring mat och ätande samt ångest och/eller skuld efter att man ätit något.
  3. Figurfixering: Den avser mäta hur pass upptagen patienten är av tankar om och missnöje med sin figur.
  4. Viktfixering: Denna delskala avser mäta upptagenhet av tankar om vikten. Både hur ofta patienten har en önskan att gå ner i vikt och hur ofta han/hon har svårt att koncentrera sig på andra p.g.a. den höga frekvensen av tankar kring vikten.

Utöver dessa delskalor kan även en totalpoäng beräknas som ger en indikation på svårighetsgraden av ätstörningen ifråga.

EDE-Q rekomenderas för behandlingsutvärdering

Mer information

Detta är en fördjupning till Ätstörningar hos vuxna

Uppdaterad: 2019-03-22
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv