Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Bensodiazepin

 

 

Bensodiazepin Läkemedelsnamn (exempel) Tid till maximal koncentration, timmar (Tmax) Eliminationstid, timmar (T1/2)* Eliminationstid klassificerad** Dos ekvivalent med 5 mg diazepam (mg)
Alprazolam Xanor 1-2 12 Kort 0,5
Diazepam Stesolid 0,5-1 20-70 Lång 5
Flunitrazepam Rohypnol (avreg.) 1 13-19 Kort 0,5
Klonazepam Iktorivil 1-4 30-40 Lång 0,25
Lorazepam Temesta 1-2 12 Kort 1
Nitrazepam Apodorm 1,5 18-36 Lång 2,5
Oxazepam Sobril, Oxascand 2 10 Kort 15
Triazolam (avreg.) Halcion 1,7 - Kort 0,25

*Eliminationshalveringstiden efter peroralt intag av tablett, **Eliminationshalveringstiden klassificerad som lång (>24 timmar) eller kort (<24 timmar)

Mer information

Detta är en fördjupning till Oro och ångest

Uppdaterad: 2019-04-10
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv