Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

NSAID (Non-Steroid Anti-Inflammatory Drug)

NSAID-gruppen innehåller flera olika substanser med i princip samma verkningsmekanism men med olika halveringstid. Den smärtstillande effekten anses bero på prostaglandinhämning.

NSAID är bättre än paracetamol vid osteoartros och RA (se studier i Cochrane).

NSAID-preparat kan ibland ha god effekt vid t.ex. skelettmetastaser men patientens kardiovaskulära, nefrologiska samt blödnings- och gastrointestinala status måste beaktas vid insättande. Insättande bör därför ske i samråd med läkare ansvarig för själva tumörbehandlingen.

NSAID bör inte användas till äldre mer än under kortare kurer (max 1-2 veckor) p.g.a. biverkningsrisk i form av njurpåverkan eller hjärtsvikt.

Preparatet bör ges med försiktighet till astmapatienter och patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar.
Alla NSAID är starkt beroende av normal njurfunktion och ska inte användas vid nedsatt njurfunktion.

Vid risk för gastrointestinala blödningar bör NSAID kombineras med protonpumpshämmare. Inom NSAID-gruppen finns selektiva COX-2 hämmare vilka minskar risken för trombocytpåverkan och negativ effekt på ventrikelslemhinnan och kan därför vara ett alternativ .

De NSAID-preparat som finns i Cosmics mallar för Region Jönköpings län är ibuprofen, ketoprofen och naproxen. Användning av diklofenak bör begränsas p.g.a. miljöpåverkan och är nu ett andrahandsval. Selektiva COX-2 hämmare är celecoxib och etoricoxib.

 

 

Uppdaterad: 2018-10-25
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv