Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Antiepileptika vid neuropatisk smärta

Karbamazepin är dokumenterat vid trigeminusneuralgi. Börja med 200 mg ½ tablett morgon och kväll och öka till symptomfrihet/biverkningsnivå. 600-800 mg är rekommenderad dygnsdos och ges 2-3 gånger per dygn beroende på beredningsform.

Gabapentin är dokumenterat vid diabetesneuropati och postherpetisk neuralgi. Behandlingen inleds med 300 mg x 3 med upptrappning till maxdos 1800 mg x 3. Till äldre och vid nedsatt njurfunktion krävs dosjustering.

Pregabalin har indikationen perifer och central neuropatisk smärta. Behandlingen inleds med 75 mg x 2 med upptrappning på 150 mg/vecka till maxdos 300 mg x 2. Till äldre och vid nedsatt njurfunktion krävs dosjustering.

Uppdaterad: 2018-05-24
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv