Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Antiepileptika vid neuropatisk smärta

Karbamazepin
Karbamazepin är dokumenterat vid trigeminusneuralgi, se Trigeminusneuralgi (Fakta Neurologi).

Gabapentin
Gabapentin är dokumenterat vid perifer neuropatisk smärta såsom diabetesneuropati och postherpetisk neuralgi. Behandlingen inleds med 300 mg x 3 med upptrappning till maxdos 1 800 mg x 3. Till äldre och vid nedsatt njurfunktion krävs dosjustering.

Pregabalin
Pregabalin är dokumenterat vid perifer och central neuropatisk smärta. Behandlingen inleds med 75 mg x 2 med upptrappning på 150 mg/vecka till maxdos 300 mg x 2. Till äldre och vid nedsatt njurfunktion krävs dosjustering. Pregabalin subventioneras endast om patienten inte fått effekt av Gabepentin eller tricykliskt antidepressiva och är sedan sommaren 2018 narkotikaklassat. Pregabalin har inte indikation för ryggmärgsskada men det finns studier som visar på effekt.

Uppdaterad: 2019-09-04
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv