Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Antidepressiva vid neuropatisk smärta

Amitriptylin

Amitriptylin är det mest studerade antidepressiva vid neuropatisk smärta. Startdos är 10 mg till kvällen och därefter doshöjning en gång per vecka. Underhållsdos mellan 30-75 mg och hela dosen ges vid samma tillfälle. Biverkningarna, antikolinerga, är oftast den begränsande faktorn framförallt hos äldre.

Duloxetin

Duloxetin kan provas vid perifer neuropatisk smärta om Amitriptylin gett effekt men för mycket biverkningar. Initial dos 30 mg, som ökas till 60 mg efter en vecka. Biverkningar i form av blodtrycksökning och takykardi kan förekomma.

Venlafaxin och Mirtazapin

Venlafaxin och Mirtazapin har inte indikation för neuropatisk smärta men det finns studier som visar på effekt. Mirtazapin kan vara ett alternativ till äldre med neuropatisk smärta.

Uppdaterad: 2019-03-18
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv