Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Riskfaktorer för långvarig smärta

125 000 svenskar påverkas i sin vardag av smärta. För de allra flesta går en akut smärta över, eller att man har en smärta som är hanterbar, inte påverkar vardagen.

När akut smärta varar över 3 månader övergår den definitionsmässigt i en kronisk smärta.

Psykologiska riksfaktorer har stor betydelse vid övergång till kronisk smärta: nedstämdhet, ångest, katastroftankar, oro för framtid.
Även faktorer som har med arbetet spelar stor roll-otillfredsställelse, stress, brist på kontroll, monotoni.
Rädsla som leder till undvikande ökar oro, ångest och befäster smärta

Således är psykologiska faktorer viktiga för utvekling av smärtrelaterad funktionsnedsättning, sjukvårdens utredningar kan bli bättre. Användbara instrument är SCI93, Linton Smärtformulär.

Tidig teambedömning kan ge värdefull info.

Vid kronisk smärta är minskad smärta ofta inte huvudmålet utan det handlar mer om att uppnå livsmål, öka aktivitet och delaktighet.

Mer information

Detta är en fördjupning till Akuta smärttillstånd i öppen vård

Uppdaterad: 2018-05-24
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv